XIII. Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedő

 

Tisztelt Kollégák! Kedves verskedvelő Diákok!

Mottó: „Aki alkot, visszafele nem tud lépni - 
     s ha már kinőtt minden ruhát,
 
meztelenül borzong a végtelen partján,
 
     míg fölzárkózik mögé a világ.”

(Szilágyi Domokos)

 

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Phoenix Könyvesház 2013. április 12–14. között tizenharmadik alkalommal szervezi meg a hagyományos Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedőt, amely a Tanügyminisztérium versenynaptárában a 26457/18.01.2013. szám alatt szerepel országosan elfogadott és támogatott versenyként.

Az idei tematikát A végtelen alkotás reménye  címmel határoztuk meg.

Kategóriánként (IX–X., valamint XI–XII.-es korcsoportból) minden középiskolából 2-2 diák nevezhet be. Kötelező versként Dsida Jenő: Ének az egész világnak című versének részletével kell készülniük a versenyzőknek. Szabadon választott vers: a témához találó modern magyar és világirodalmi vers vagy versrészlet. A szabadon választott verset kérjük a verseny előtt egy héttel emailen elküldeni.

A bejelentkezéseket a solymosizs@yahoo.com email címre várjuk 2013. március 29-ig.  

Arra kérjük a tanár kollégákat, hogy a megyei tanfelügyelőségen a magyar szakos tanfelügyelőnél is regisztrálják a bejelentkezést, mert az összesítés hivatalos úton történik.

A vetélkedő idejére szállást és étkezést biztosítunk a versenyzők, valamint egy kísérő tanár részére. A részletes programot a bejelentkezés lezárta után küldjük.

Eredményes készülődést kívánunk!

Tisztelettel,

a Szervezők

Elérhetőség:  Solymosi Zsolt Telefon: 0743218208

                                            Email: solymosizs@yahoo.com

Kolozsvár, 2013. március 5.