I. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál -- december 4. Békéscsaba, Magyarország

Jelentkezés feltételei: nevezési határidő: 2016. október 18.

A Fesztiválra jelentkezés feltételei:

1. – A fesztiválra kizárólag nem hivatásos (amatőr) vers és/vagy prózamondók jelentkezését várják.

2. – A jelentkező a betöltötte a 15. életévét.

3. – A jelentkezőket két korcsoportba sorolják: A = 15-18 év közöttiek; B = 18 év felettiek

 

A választott versre és/vagy prózára vonatkozó követelmények:

1. – Minden jelentkező max. 6, min. 3 verssel és/vagy pózával jelentkezhet. (Ezeket digitális formában – doc. vagy txt. vagy rtf – kérik elküldeni a jelentkezéssel egy időben.) A megadott művek közül a helyszínen, zsűri nevez meg egyet (esetleg kettőt) meghallgatásra.

2. – A megadott művek közül egyet a jelentkező előadásában (digitális hangfelvétel formájában [mp3, vagy wav formátumban]) kérik megküldeni. A felvétel időtartama ne haladja meg az öt percet!

3. – A fesztiválra nevezett vers, vagy prózai mű előadási ideje: min. 2, max. 10 perc.

 

Jelentkezés menete:

1. – A Fesztiválra való nevezéshez megfelelően kitöltött jelentkezési lap (Lásd alul!).

2. –Kérjük, hogy a jelentkezési lapot és az egyéb, nevezéshez kért anyagokat on-line módon eljuttatni a felingszinhaz@gmail.com címre (http://sj52.szinhaz.org/Feling.html).

 

Beválogatás és fesztivál:

1. – A nevezőket (a megküldött hanganyag alapján) előzsűri válogatja, tagjait a szervezők jelöli ki.

2. – Az előválogatás 2016. október 18.-ával kezdődik.

3. – A fesztiválra jelentkezők közül 20 fő versmondót, és 20 fő prózamondót hív meg a (elő)zsűri.

5. – Az előzsűri döntései véglegesek, reklamációnak helye nincs. Döntéséről a szervező a kiválasztott jelentkezőket elektronikus formában (e-mail) értesíti.

6. – A fesztivál tervezett időpontja: 2016. december 4.

7. – A fesztiválon, kategóriánként 1., 2., 3. díj (esetleg különdíj) kiadására kerül sor.

 

A kiírásban leírtak elfogadása:

A jelentkezési lap Fesztiválra történő benyújtásával a jelentkező elfogadja az e dokumentumban (I. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál – 2016.) feltüntetett szabályokat, illetve kijelenti, hogy engedélye van minden, esetlegesen szerzői joggal védett anyagnak az alkotásban történő felhasználására.

 

Egyéb tudnivalók:

Az esetleg felmerülő szállással, utazással kapcsolatos költségek a jelentkezőt terhelik.


Féling Színház Kulturális Egyesület

Csabagyöngye Kulturális Központ

 


JELENTKEZÉSI LAP

 

I. Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál

2016. december 04., Békéscsaba

Nevezési határidő: 2016. október 18.

 

A jelentkező neve: _____________________________________________________

 

Lakóhelye (megye, település, utca, házszám): _______________________________

 

 

Telefon: _________________________________________________________

 

E-mail: __________________________________________________________

 

A fesztiválra nevezett versek/próza és/vagy próza(részletek) felsorolása…

 

1. – Szerző/cím:_______________________________________________________

 

2. – Szerző/cím: _______________________________________________________

 

3. – Szerző/cím: _______________________________________________________

 

4. – Szerző/cím:_ ______________________________________________________

 

5. – Szerző/cím: _______________________________________________________

 

6. – Szerző/cím: _______________________________________________________

 

A szállással, utazással – amennyiben és/ha szükséges –, kapcsolatos költségek a jelentkezőt terhelik.

 

Aláírt jelentkezési lap birtokában a szerzői jogi kérdésekkel kapcsolatban a Féling Színház Kulturális Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli, irányába követelés nem indítható. 

 

 

_____________________ 2016. _______________________

 

 

                                                                                    _____________________________

                    aláírás