Szerkesztőt a színjátszóknak!

A honlap (http://eszinjatszo.hhrf.org/?q=taxonomy/term/1) kitalálója, működtetője és eddigi szerkesztője Kocsis Tünde, aki az évek során jó kapcsolatokat alakított ki a magyar műkedvelő színjátszókat tömörítő magyarországi országos szövetséggel (Szín-Játékos Szövetség), illetve a fontosabb erdélyi, országos szintű színjátszó és versmondó fesztiválok és táborok szervezőivel, valamint a sokéves hagyománnyal rendelkező társulatok rendezőivel, vezetőivel.

A honlap és a Facebook-oldal szerkesztése minimális időbefektetést kíván, csupán kéthetente-havonta frissítendőek a közlemények.

Kocsis Tünde támogatók nélkül, önkéntesen töltötte fel a hozzá beérkező, vagy éppen a véletlenül elébe került aktuális színjátszós és versmondós tartalmakat, a közösségi célokat szolgáló oldal viszont sokkal fontosabb helyet tölthetne be az aktív műkedvelők életében, és kellő idő, energia, pénz befektetésével színvonalasabb, tartalmasabb lehetne. A szerkesztő munkája is különböző pályázati alapokból megfizethető volna, hiszen ez egy olyan oldal, amely az egész Erdélyre kiterjedő kisebbségi és művelődési célokat kíván szolgálni − a magyarországi pályázati rendszerben minden bizonnyal van rá forrás, csak pályázni kellene rá.  

Olyan ember kellene erre a munkára, aki maga is belemerítkezett a műkedvelő színjátszás (és versmondás) világába, ismeri annak személyiség- és közösségfejlesztő erejét, és fontosnak tartja, hogy Erdélyben a műkedvelő színjátszóknak és versmondóknak, ha már érdembeli érdekvédelmi és országos szervezete nincs, bár egy közös internetes fóruma legyen. Továbbá jó tollú, szövegekkel bánni tudó (írni, szerkeszteni) és minimális számítástechnikai ismeretekkel rendelkező személy kerestetik.

Erdélyben nagy hagyománya és gazdag jelene van még túlmediatizált napjainkban is a műkedvelő színjátszásnak, de a magukat országos fesztiválnak tituláló találkozók is inkább regionálisak, és nincs vagy minimális a kommunikáció a fesztiválok, színjátszós rendezvények között. (Például az egyik fesztivál szervezői nem is tudnak a másik, akár a szomszéd megyében rendeződő fesztiválról, az ilyen és hasonló egymásmellettiségek közönyét is feloldhatná ez a honlap, amennyiben kiérdemelné a kellő figyelmet.)

Az oldal szerkesztőjének feladatkörébe tartozna:

- Az adatbázis bővítése: megkeresni, megismerni a több éve működő, akár nagy múltú, de mindenképpen aktív jelennel rendelkező csoportokat, vezetőiket, és számba venni tevékenységüket.

- A színjátszókat és versmondókat érintő aktuális nemzetközi és hazai pályázati kiírások közzététele, megosztása.

-  Az éves fesztiválokról tudósításokat írni vagy íratni arra érdemes személyekkel. (A fesztiválszervezőknek, amennyiben fontosnak tartják ezt a honlapot és azt, hogy a fesztiváljukról benne alapos összefoglaló jelenjen meg, állniuk kellene a honlapot működtető személy fesztiváljukon való jelenlétének költségeit.)

- Segíteni bekapcsolni az erdélyi műkedvelő színjátszókat a nemzetközi vérkeringésbe és fordítva.

- Segíteni a színjátszókat szövegkeresésben és egyéb nehézségeik kiküszöbölésében.

- Mind formailag, mind tartalmilag gazdagítani, fejleszteni a honlapot és a Facebook-oldalt, be- és felmutatni – amennyire csak lehet – Erdély gazdag színjátszó és versmondó életét.

Szép és nemes munka ez, amolyan játékos szolgálat a játékosokért.

Az eszinjatszo honlap szerkesztőjének jelentkezni Kocsis Tündénél lehet a 0743-314781-es telefonszámon, vagy a kocsistunde.p@gmail.com címen.