KaRaKter - Kolozsvár

A Kolozsvári Református Kollégium színjátszó csoportja.

A Kolozsvári Református Kollégium színjátszó csoportja 2005-ben ünnepli újraalakulásának  harmadik esztendejét.

Az amatőr színikör önkéntes diákok és tanárok közreműködésével bonyolítja le tevékenységeit. Az elmúlt években számos hazai és külföldi ifjúsági színjátszó találkozón és fesztiválon vettünk részt, mindenhol jeles kitüntetéseket szerezve.

Az eredeti forgatókönyvek modernizálása, a díszletek elkészítése, a fények és a zenei háttér biztosítása ugyancsak a színikör tagjainak a feladatkörébe tartozik.

A próbák és az előadások alkalmából megszervezett kiszállások remek alkalmat jelentenek a diákság és a tanári kar közötti kapcsolatok megerősítésére illetve ápolására. Így a színikör nemcsak a művészi értékek iránti érdeklődést fejleszti, hanem egy erős közösségformáló szerepet is betölt.


Az elmúlt három évben a következő színdarabokkal léptünk fel:

- a már hagyománnyal rendelkező év végi karácsonyi, farsangi és nagykorúsítási előadássorozat

- 2003 Antoine de Saint Exupery A kisherceg c. darabja-modern

   feldolgozás

- 2003 saját szerzeményű betlehemes játék    

- 2004 február: Nagy József-Kulcsár Árpád: Az utolsó premier c.    

   vígjáték (a szerzők iskolánk diákjai)

- 2004 Hans Christian Andersen: A fenyőfa

 - Illyés Gyula: Tűvétevők c. darabja, mellyel részt vettünk 2004 áprilisában a Gödöllőn megszervezett ifjúsági színitalálkozón. Ugyanezt a darabot sikeresen előadtuk iskolánk diáksága előtt a Kollégiumi Napok keretén belül

 - Meddig alszol még, hazám?- verses összeállítás 2005. márc. 15-én a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban megszervezett megemlékezés alkalmából

 - Szilágyi Domokos Liána c. darabja amellyel a már említett gödöllői ifjúsági színi találkozón vettünk részt 2005-ben. Ugyanezzel a darabbal szórakoztattuk a diákságot és a tanári kart a 2005-ös Kollégiumi Napok keretén belül, később pedig, folyó év májusában a mákófalvi református egyházközség által megszervezett kerületi színitalálkozó résztevőit.

- Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája (ODIF, Székleyudvarhely)

A Kolozsvári Református Kollégiumszínjátszó csoportja