Drámapályázat

A zsűri tagjai: Bereményi Géza, Gothár Péter, Marton László, Molnár Piroska, Radnóti Zsuzsa, Vidnyánszky Attila, és Solténszky Tibor. Döntését a zsűri a tervek szerint 2010. március 27-én, a színházi világnapon hirdeti ki.


Pályázati kiírás


A Magyar Rádió zrt. dráma-pályázatot hirdet.


A pályázat nyílt, azon bárki, magyar nyelven írott új irodalmi művel nevezhet. Más nyílt vagy meghívásos pályázatra, esetleg felkérésre született drámával jelen pályázaton indulni nem lehet. Pályázni bármely műfajban (pl. tragédia, szomorújáték, komédia, bohózat) lehet.

A pályázat meghirdetője olyan szövegkönyveket vár, melyek magas irodalmi színvonalon ragadják meg korunk problémáit, hangulatait, életérzését, és amelyek rádiójáték céljára illetve színpadi feldolgozásra is alkalmasak.
A pályázat jeligés. A pályamunkákat a Magyar Rádió zrt. Művészeti Produkciós Szerkesztőségére kell postai úton eljuttatni (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5.-7.), zárt borítékban, azon feladó helyett a jeligét feltüntetve.
A formailag érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szövegkönyvet két példányban kinyomtatva
- a szövegkönyvet elektronikus hordozón (CD)
- változatlan tartalommal kitöltött és aláírt Nyilatkozatot, amely a jeligével azonosítja a szerző személyét, egy eredeti példányban, a jeligével megjelölt külön zárt borítékban.
A nyertesekkel a pályázat kiírója az eredményhirdetést követően felhasználási szerződést köt a felhasználás terjedelméről, mely egyebek közt kiterjed a rádiójáték rögzítésére és korlátlan számú sugárzására, továbbá a mű színpadra állítás céljából, színházaknak történő átadására, avval, hogy a pályadíj kiváltja a színműért járó megírási díjat. Színházban történő felhasználás esetén a felhasználó színház és a szerző az ismételt felhasználásért járó díjazásról (royalty) külön megállapodást köt. A felhasználási jogok pontos terjedelmét a pályázati kiírás részét képező nyilatkozat tartalmazza.
A pályadíjak:
1. helyezett: 2.000.000.- Forint
2. helyezett: 1.500.000.- Forint
3. helyezett: 1.000.000.- Forint
A pályaművek beérkezési határideje: 2010. február 15. (postabélyegző)
A pályaműveket a Magyar Rádió zrt. dramaturgjaiból, rendezőiből, valamint neves művészekből és szakemberekből álló zsűri bírálja el. A zsűri döntése végleges, azt jogi úton érvényteleníteni nem lehet.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamely díjat ne adja ki, továbbá valamely helyezést és annak díját megossza.
Döntését a zsűri a tervek szerint 2010. március 27.-én, a Színházi Világnapon hirdeti ki.

További részletek a Magyar Rádió honlapján:


http://radio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=369&Itemid=34