Az amatőr színjátszás helyzete témában szervezett csíkszeredai kerekasztal beszélgetés kivonata

A beszélgetés meghívott vendégei: Sárpátki Ágnes, közművelődési szakember, Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, Fodor Zoltán, a vacsárcsi Amatőr Színjátszó Fesztivál szervezője. A rendezvényen résztvettek a gyergyói, udvarhelyi és csíki térség amatőr színjátszásban érdekelt képviselői is, összesen 22 személy.

A beszélgetést a köszöntés és a téma felvezetése után a résztvevők bemutatkozója követte.

A bemutatkozók során megtörtént a térségi amatőr színjátszás jelenlegi helyzetének feltárása is.

A képviselők bemutatkozása által bepillantást nyertünk az általuk képviselt amatőr színjátszó csoport, a térség különböző településein működő amatőr színjátszók tevékenységeibe, múltjába, működési, személyközi, szervezési és egyéb problémáiba. Összességében az alábbi helyzet körvonalazódott:

-a gyerek- és diákszínjátszással ellentétben a felnőtt amatőr színjátszás terén számos megoldandó probléma van

-a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent a helyi és vendégszereplések száma

-térségen belül az amatőr színjátszók között alacsony fokú az együttműködés

-nehéz megszervezni a vendégszerepléseket, gyakran nincs ki felvállalja a házigazda szerepét

-nehéz szereplőket találni a fiatalok és a felnőtt családos személyek körében egyaránt

-a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a közönség érdeklődése is

-a szereplőhiány miatt ma már inkább a rövidebb darabokra fókuszálnak, a nagy színművek ritkábbak

-alapvető szerepe van a kulcsembernek, azaz egy olyan személynek, aki képes mozgosítani és összefogni ugyanakkor irányítani is a csoportot

-a szervezés során még mindig figyelembe kell venni a vidéki közönség életmódját és időbeosztását

-érdemes színházi szakembereket is segítségül hívni módszertani problémák megoldása illetve az előadások minőségének javítása céljából

-javítani kell a vidéki színjátszók eszköztárát

Ugyanakkor a beszélgetés során helyet kapott az erdélyi műkedvelő színjátszóknak szóló honlap bemutatása is, www.eszinjatszo.extra.hu, amely a Szilágycsehen megszervezett Határtalan Színjátékos Konferencia eredményeként jött létre. Ez a honlap egy közös felületet biztosít a romániai magyar amatőr színjátszóknak, rendezőknek, színjátszó csoportoknak.

A továbbiakban a találkozó egyik meghívott vendége, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, Imreh István a Kovászna megyei amatőr színjátszás helyzetét ismertette, valamint az Erdővidéki Nyári Színjátszó Táborról beszélt. Ennek a tábornak a két megye (Hargita, Kovászna) színtű kiterjesztéséről is szó esett. Ezt követően dramaturg szakember lévén néhány módszertani kérdést is részletesen körbejárt. Végül egy, a színjátszás módszertanát összefoglaló kiadványt is bemutatott, Adorján Viktor: Színjátszóknak való kis kátéka című könyvét, amelyet a Kovászna Megyei Művelődési központban adtak ki.

A találkozó keretén belül körvonalazódott néhány javaslat és együttműködési lehetőség is. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a Hargita Megyei Kulturális Központ egy olyan központ legyen, ahova a színjátszó csoportok a híreiket eljuttathatják, ugyanakkor az intézmény szövegeket gyűjt elektronikus és fénymásolt formában. Így ezek a darabok az érdeklődők számára is elérhetőek lesznek. Ezen kívül összegyűjti és listázza a térségi amatőr színjátszó csoportokat.

Felmerült a képzések kérdése is, hiszen rendezés, beszédtechnika szempontjából sok ismeret elsajátítására van szüksége, főleg a vidéki amatőr színjátszóknak. Ezzel kapcsolatosan javaslat fogalmazódott meg szakemberek meghívására, hétvégi képzések szervezésére is.

A résztvevők hangsúlyozták a kommunikáció és a személyes kapcsolattartás fontosságát is a vendégszereplések sikeres megszervezése céljából. Ugyanakkor további tanácskozások szervezését is hangsúlyozták, amelynek házigazdája továbbra is a Hargita Megyei Kulturális Központ lesz.